Co je technologie NANODRIVE?

Technologie NANODRIVE od společnosti Millers Oil: Inovativní řešení pro lepší výkon motorů

Společnost Millers Oil je jedním z předních výrobců maziv a palivových přísad na světě. Jejich neustálý vývoj nových technologií pro zlepšení výkonu motorů vedl k vytvoření NANODRIVE, inovativního maziva, které nabízí mnoho výhod.

 

Co je NANODRIVE?

NANODRIVE je speciální řada motorových olejů vyvinutých společností Millers Oil. Tyto oleje obsahují nanotechnologické přísady, které umožňují lepší mazání a ochranu motoru.

NANODRIVE  byl uveden na trh v roce 2007. Obsahuje pokročilou technologii nanočástic pro vysoce výkonné aplikace, kde je namáhání komponentů na hranici svých možností. NANODRIVE byl vyvinut pro splnění náročných požadavků motoristického průmyslu na větší a konzistentnější mazání v širším teplotním rozsahu, zejména v aplikacích s převodovkami. Technologie NANODRIVE se dnes používá v motorových, převodových olejích a kapalinách pro podvozky Millers Oils.

 

Co jsou to "nanočástice"?

Nanočástice – anorganické fullereny – byly objeveny v polovině osmdesátých let a o objev se zasloužila trojice vědců z USA a Velké Británie, která za něj v roce 1996 získala Nobelovu cenu za chemii. Jedná se o souměrné kulovité nebo trubičkovité útvary složené většinou z uhlíkových atomů. Fullereny mají podobnou strukturu jako grafit, který je složen z vrstvených destiček pravidelných šestiúhelníkových útvarů, avšak útvary fullerenů obsahují atomy ve formě pětiúhelníků i šestiúhelníků, což umožňuje sestavení útvarů do tvaru koule – doslova ve tvaru fotbalového míče. Zkrátka, aby se struktura svinula do uzavřeného prostorového útvaru, musí být součet vnitřních úhlů jejích stěn alespoň v některých bodech menší než 360° tj. musí se v ní objevit „pětiúhelníkové poruchy“.
Fullereny oproti tomu působí více jako kuličková ložiska mezi dvěma povrchy a při vysokých zátěžích a rázech se mohou zdeformovat, aby bylo udrženo oddělení třecích ploch. Zatímco běžné přísady pevných maziv působí na molekulové úrovni, fullereny pracují v řádech „nano“, tj. jejich velikost je 60 – 100 nanometrů (1 nanometr =1 miliardtina metru). Pro lepší představivost – fullerenů je v oleji na ploše o velikosti průřezu lidského vlasu 60 až 70 tisíc.

Jak funguje NANODRIVE?

 

Technologie NANODRIVE v motorových a převodových olejích kombinuje pokročilé nanočástice s trojitým esterovým složením, čímž výrazně snižuje tření, chrání před opotřebením a maximalizuje výkon. V suspenzních kapalinách pokročilé nanočástice snižují tření pro trvale hladký provoz.

Přestože povrchy motorů a převodovek vypadají pouhým okem hladké, mikroskopická kontrola odhalí drsnosti a nerovnosti, které podporují tření a opotřebení, zejména v drsných podmínkách, kdy se již nelze spolehnout na olejový film při mazání. Nanočástice fungují tak, že ulpívají na povrchu kovových komponentů, vyhlazují povrchy a poskytují fyzickou vrstvu, která zabraňuje destruktivnímu kontaktu kov na kov – i při vysokých teplotách a tlacích.

Estery jsou velmi cenné funkční molekuly v mazivu, které poskytují vynikající mazivost a také vysokou oxidační stabilitu. Jsou také povrchově aktivní, takže účinně pokrývají kovový povrch, aby jej chránily před třením a opotřebením. Existují různé typy esterů, které interagují odlišně jak se sebou, tak s jinými přísadami, takže směs olejů musí být odborně vyvážena. Millers Oils vyvinula unikátní formulaci trojitého esteru, která působí synergicky a výrazně zvyšuje výkon.

 

Výhody technologie NANODRIVE

Nanodrive nabízí několik výhod oproti běžným motorovým olejům. Patří mezi ně:

  1. Vysoký výkon motoru

Díky lepšímu mazání a snížení tření mezi součástmi motoru NANODRIVE zvyšuje jeho výkon. To může být především pro závodníky a motoristy, kteří si chtějí vychutnat ještě větší rychlost a výkon.

  1. Delší životnost motoru

Minimalizace opotřebení a tření v motoru díky NANODRIVE prodlužuje jeho životnost. Motorové oleje NANODRIVE tak mohou snížit náklady na údržbu motorů a snížit riziko potenciálních poruch.

  1. Menší spotřeba paliva

Díky zlepšenému mazání a snížení tření dochází k menší spotřebě paliva. To může být pro majitele vozidel a další motoristy přínosné zejména v dlouhodobém horizontu.

  1. Snížení emisí

NANODRIVE pomáhá snížit emise z výfukových plynů. Snížení tření v motoru vede k nižším teplotám a efektivnějšímu spalování paliva, což může přispět ke snížení celkových emisí z motoru.

 

millers oil nanodrive technologie logo

Millers Oils provedla rozsáhlé testování svých receptur a prokázala, že NANODRIVE dramaticky zlepšuje pevnost ochranného olejového filmu, snižuje tření a zvyšuje výkon. Když byly třídy CFS NT+ testovány proti standardnímu oleji pro osobní automobily, ukázalo se 53% snížení koeficientu tření. Produkty NANODRIVE také získaly ocenění „Nejinovativnější nový produkt roku“ na World Motorsport Symposium (2009) a Business Excellence Award za technologii a inovace (2012) Asociace motoristického průmyslu.

 

A pro fajnšmekry, kteří článek dočetli až sem, přikládáme pár výsledků testů NANODRIVE oleje:

 

Nanodrive millers oil vysledky testy teploty

 

 

Červená čára představuje zvýšení teploty oleje
Zelená čísla nad grafem představují sílu olejového filmu
Modrá čísla nad grafem představují koeficient tření

 

 

 

 

Z výsledků výše uvedených testů je zřejmé, že olej s nano přísadami má mnohem lepší vlastnosti. Pevnost ochranného filmu je již 83 % při teplotě oleje pouze 40–50 ⁰C. 100% pevnosti filmu je dosaženo, když olej dosáhne 110 ⁰C a pevnost se udržuje až do 140 ⁰C.

Ve srovnání s konvenčním olejovým filmem je pevnost pouze 68% při teplotě oleje 110 ⁰C.

Výše uvedené testy prokázaly, že při použití Nano aditiv se koeficient tření začal snižovat, když motor dosáhl 90 ⁰C a vyšších provozních teplot. Ve srovnání s konvenčním olejem je koeficient tření snížen o 50 % a více.

 

 

 

 

 

 

Millers Oils kromě výše uvedených testů také provedl podobný test pro porovnání motorových olejů se stejnou viskozitou od jiného výrobce. Pro tento konkrétní test byly použity motorové oleje Millers Oils CFS 10w50 NT a stejný viskozitní olej 10w50 od jiného výrobce.

Tření v závislosti na teplotě oleje

millers oils nanodrive graf tření a teplota

Tloušťka olejového filmu v závislosti na teplotě oleje

graf nanodrive millers oil tlouštka filmu při teplotě