Péče o vaše hliníková kola

Čistění a mytí kol je důležitou součástí údržby a péče o vozidlo, protože kolové disky jsou neustále vystaveny nečistotám, brzdovému prachu, soli a dalším látkám, které mohou mít negativní vliv na jejich vzhled a životnost.

Prvním krokem je použití čisticího prostředku na kola. Existují různé druhy čisticích prostředků na kola, které se liší podle jejich účelu a složení. Některé čisticí prostředky jsou určeny pro odstranění brzdového prachu a jiných silných nečistot, zatímco jiné jsou určeny pro běžné čištění a údržbu kol.

 

Poletavá rez (též nazývána brzdový prach) je nečistota, která se vyskytuje na povrchu kolových disků, zejména na brzdových kotoučích. Vzniká v důsledku opotřebení brzdových destiček a kotoučů, které vytvářejí drobné částice kovového prachu. Tento prach se poté usazuje na povrchu kolových disků, kde může způsobovat řadu problémů. Běžným mytím kol ji nelze efektivně odstranit, proto je vhodné použít specializovaný čistič  IRON REMOVER.

Mezi negativa poletavé rzi patří:

  1. Snížení brzdové účinnosti: Poletavá rez může ovlivnit výkon brzdového systému, což může způsobit zvýšení brzdné dráhy vozidla a snížení schopnosti brzdění.

  2. Estetické problémy: Usazeniny brzdového prachu mohou mít negativní vliv na vzhled kolových disků. Mohou způsobit nevzhledné zbarvení a opotřebení, což může zhoršit celkový vzhled vozidla.

  3. Zvukové problémy: Poletavá rez může způsobit vznik nežádoucího zvuku při brzdění. To může být způsobeno tím, že částice brzdového prachu způsobují vibrace v brzdovém systému, což může vést k vzniku hluku.

Aby se minimalizovaly negativní dopady poletavé rez, je důležité pravidelně čistit a udržovat kolové disky. K tomuto účelu lze použít speciální čisticí prostředky na kola, které jsou navrženy tak, aby odstraňovaly nečistoty, jako je právě brzdový prach. Pravidelné čištění kola pomůže snížit množství brzdového prachu na povrchu kolových disků a zlepší výkon brzdového systému a celkový vzhled vozidla.

Na účinné odstranění brzdového prachu doporučujeme MANIAC IRON REMOVER. Působí velmi rychle a okamžitě reaguje se rzí zbarvením do fialova.

IRON REMOVER ČISTĚNÍ KOL

Po aplikaci čisticího prostředku se kola opláchnou vodou, aby se odstranily veškeré nečistoty a zbytky čisticího prostředku. Je důležité zajistit, aby všechny zbytky byly odstraněny, aby nedošlo k poškození kovových povrchů kol.

Pro častější použití a pravidelnou údržbu je skvělým pomocníkem MANIAC čistič disků a pneumatik.

 

 

Po opláchnutí kol se mohou osušit pomocí hadříku nebo utěrky. Je důležité zajistit, aby se kolové disky osušily, aby nedocházelo k usazování vlhkosti na kovových površích. Pokud je k dispozici stlačený vzduch, lze použít k vysoušení koutů, kam by utěrka nedosáhla.

V neposlední řadě lze na kolové disky aplikovat ochranný nátěr, který chrání povrch kovu před vlivy prostředí, brzdovým prachem a dalšími nečistotami. Existují různé druhy ochranných nátěrů na kola, které se liší podle jejich složení a výkonu.

Je důležité pravidelně čistit a udržovat kola na vozidle, aby se minimalizovalo opotřebení a zlepšil se vzhled. Doporučuje se provádět čištění a údržbu kol alespoň jednou za měsíc, nebo častěji v případě, že jsou kola vystavena silnějšímu znečištění.

 

318440862_998659234857743_9186285999908016760_n